In het kader van zijn opdrachten heeft de Raad in 2014 een aanbesteding uitgeschreven voor een studie om een analyseschema te ontwikkelen en om op basis van dit schema verschillende casestudies uit te voeren om te analyseren in welke mate en onder welke voorwaarden de functionaliteitseconomie een hefboom kan zijn voor duurzame ontwikkeling in België. De studie die u hieronder aantreft, is het resultaat van de werkzaamheden van het adviesbureau EcoRes, aan wie de opdracht is gegund. Het is niet het standpunt van de bestuursleden.

Eindrapport

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *