Federale raad voor duurzame ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Groene en paarse blaadjes op de grond - Feuilles vertes et violettes sur le sol - Green and purple leaves on the ground | Photo by Soheb Zaidi on Unsplash

Onze opdracht

Adviseren

De FRDO verleent adviezen aan de overheid over allerlei aspecten van het beleid duurzame ontwikkeling.

Forum

De FRDO is een forum voor gedachtewisseling en dialoog over duurzame ontwikkeling.

Informeren & sensibiliseren

De FRDO informeert over duurzame ontwikkeling van burgers, organisaties en publieke diensten.

Onderzoek voorstellen

De FRDO stelt onderzoek voor op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling.

Opmerkingen, vragen of suggesties?