Samenstelling van de raad

De samenstelling van de Algemene Vergadering van de FRDO weerspiegelt het breed maatschappelijk middenveld.

De samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) wordt bepaald in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 18 juli 2012.

De leden van de FRDO vormen samen de Algemene Vergadering. 24 leden hebben stemrecht.

1 ere-voorzitster

 • Hare Majesteit de Koningin der Belgen

1 voorzitter

 • Patrick Dupriez

3 ondervoorzitters

 • Arnaud Collignon | Bart Vannetelbosch | Vanessa Biebel

3 vertegenwoordigers van de NGO’s voor milieubescherming

 • Effectieven: Eva JOSKIN (CANOPEA) | Raf PAULY (BRAL) | Benjamin CLARYSSE (BBL)
 • Plaatsvervangers: X (CANOPEA) | Cataline SENECHAL (IEB) | Tycho VAN HAUWAERT (BBL)

3 vertegenwoordigers van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking

 • Effectieven: Nicolas VANNUFFEL (CNCD-11.11.11) | Naima CHARKAOUI (11.11.11) | Jonathan MATTHYSEN (Oxfam België)
 • Plaatsvervangers: Nicolas Bormann (CNCD-11.11.11) | Kiki BERKERS (11.11.11) | Alba Saray PÉREZ TERÁN (Oxfam België)

6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

 • Effectieven: Hadrien VANOVERBEKE (CGSLB) | Olivier VALENTIN (CGSLB) | François SANA (CSC) | Thomas VAEL (ACV) | Selena CARBONERO FERNANDEZ (FGTB) | Sacha DIERCKX (ABVV)
 • Plaatsvervangers: Renaat HANSSENS (ACV) | Fien VANDAMME (ACV) | Maresa LE ROUX (ACLVB) | Jean-Marie DE BAENE (ABVV) | Maarten BOGHAERT (ACLVB) | Caroline VERDOOT (FGTB)

6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

 • Effectieven: Ineke DE BISSCHOP (VBO) | Ann NACHTERGAELE  (UCM/ FEVIA) | Françoise VAN TIGGELEN (FEB/ DETIC) | Tom VAN DEN BERGHE (FEB/ FEBELFIN) | Piet VANDEN ABEELE (UNIZO) | Lucie DARMS (FWA)
 • Plaatsvervangers: Patrick VAN DEN BOSSCHE (AGORIA) | Silvia DOGA (UCM) | Saskia WALRAEDT (Essenscia) | Pieter VERHELST (Boerenbond) | Monica DE JONGHE (FEB) | Vincent DEBLOCQ (FEBEG)

2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties

 • Effectieven: Simon STERCK (Vlaamse Jeugdraad) | Jean SERVAIS (Forum des Jeunes)
 • Plaatsvervangers: Anita NYAME (Vlaamse Jeugdraad) | Camille BIOT (Forum des Jeunes)

2 vertegenwoordigers van de sector van het verbruik

 • Effectieven: Bert STEVENS (AB-REOC) | Carine DESCHAMPS (Test Achats)
 • Plaatsvervangers: Leen DE CORT (BV-OECO) | Lisa MAILLEUX (Test Achats)

6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus

 • Prof. Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis, FUSL)
 • Prof. Patrick Van Damme (UGent)
 • x
 • Prof. Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL)
 • Prof. Brent Bleys (Universiteit Gent, UGent)
 • Prof. Farid Dahdouh-Guebas (Université Libre de Bruxelles, ULB)

een vertegenwoordiger van elk van de federale minister of staatssecretaris

 • Nele Roobrouck (eerste minister, Alexander De Croo)
 • Nathan Lallemand (vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne)
 • Olivier Lohest (Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval)
 • Cindy Dequesne (vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet)
 • Sven Vaneycken (vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem)
 • Jan Schaerlaekens (vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke)
 • Matti Vandemaele (vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter)
 • Bram Delvaux  (vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee, Paul Van Tigchelt)
 • Anne Junion (Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib)
 • Alexandre Carleer (minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris, Karine Lalieux)
 • Amine Chafik (minister van Defensie, Ludivine Dedonder)
 • Bernard Mazijn (minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi)
 • X (minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden)
 • Olivier Thery (minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Caroline Gennez)
 • Frederic Roekens (minister van Energie, Tinne Van der Straeten)
 • Anton Muyldermans (staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk, Thomas Dermine)
 • Virginie Fillieux (staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister, Mathieu Michel)
 • Sophie Poidlins (staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit, Marie-Colline Leroy)
 • Stefan Arts (staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, Nicole de Moor)
 • Victor Catry (staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee, Alexia Bertrand)

een vertegenwoordiger voor elk Gewest of elke Gemeenschap

 • Daniel Hilligsmann (Deutschsprachige Gemeinschaft)
 • Myriam Hilgers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Sandrine Yodts (Franse Gemeenschap)
 • Ilse Dries (Vlaams Gewest)
 • Liesbeth Schruers (Vlaamse Gemeenschap)
 • Natacha Zuinen (Waalse Gewest)

andere waarnemers

 • Jean-Louis Six (waarnemend lid bureau in naam van HM de Koningin)
 • Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Dieter Vander Beke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Patricia Delbaere (Federaal Planbureau)
 • Arnaud Deplae (CESE)
 • Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad)
 • Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB)
 • Pieter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV)
 • Marie-Hélène Lahaye (Brupartners)
 • Bastien Fievet (RLBHG)
 • Henk Van Hootegem (Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)
 • Salma Haouach (Conseil des Femmes Francophones de Belgique asbl)

Pool van geassocieerde wetenschappers

Om de wetenschappelijke kwaliteit van de werkzaamheden van de raad te versterken, heeft het bureau van de FRDO besloten een pool van geassocieerde wetenschappers op te richten. Zij zullen als wetenschappers kunnen deelnemen aan verschillende processen, bijvoorbeeld door voor de leden een presentatie te geven over de stand van de kennis over een specifiek onderwerp waarvoor zij over de nodige wetenschappelijke expertise beschikken.

Hier is de bijgewerkte lijst van de leden van de pool van geassocieerde wetenschappers:

 • Joris Beckers (Universiteit Antwerpen)
 • Anne Bergmans (Universiteit Antwerpen)
 • Barbara Briers (Universiteit Antwerpen)
 • Andrea Catellani (UCLouvain)
 • Veroline Cauberghe (Universiteit Gent)
 • Simon Chabrillat (Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie)
 • Maarten Crivits (UGent)
 • Estelle De Bruyn (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium)
 • Jacques de Gerlache (GreenFacts)
 • Liselotte De Ligne (Universiteit Gent)
 • Marc Heyndrickx (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Vlaanderen)
 • Wannes Hubau (Universiteit Gent)
 • Luc Int Panis (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • Wouter Lefebvre (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • Sébastien Lizin (Universiteit Hasselt)
 • Bernard Longdoz (Universiteit Luik)
 • Alice Mouton (Universiteit Luik)
 • Adeline Otto (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Marijke Steeman (Universiteit Gent)
 • Michel Van Camp (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
 • Boris Verbrugge (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Massimiliano Virgilio (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika)
 • Karen Allacker (KULeuven)

Om belangenconflicten te voorkomen houdt het secretariaat een lijst van belangenverklaringen bij. Deze worden op gemotiveerd verzoek aan de burger ter beschikking gesteld (mail@fro-cfdd.be).

Wilt u lid worden van de pool? De FRDO zet periodiek de deur open voor nieuwe kandidaten. Stuur gewoon een e-mail naar mail@frdo-cfdd.be, en we geven u alle nodige informatie.

 

Opmerkingen, vragen of suggesties?