Samenstelling van de raad

De samenstelling van de Algemene Vergadering van de FRDO weerspiegelt het breed maatschappelijk middenveld.

De samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) wordt bepaald in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 18 juli 2012.

De leden van de FRDO vormen samen de Algemene Vergadering. 24 leden hebben stemrecht.

1 ere-voorzitster

 • Hare Majesteit de Koningin der Belgen

1 voorzitter

 • François-Xavier de Donnea

3 ondervoorzitters

 • Arnaud Collignon | Mathieu Verjans | Vanessa Biebel

3 vertegenwoordigers van de NGO’s voor milieubescherming

 • Effectieven: Arthur FONSNY (CANOPEA) | Raf PAULY (BRAL) | Benjamin CLARYSSE (BBL)
 • Plaatsvervangers: X (WWF) | Tycho VAN HAUWAERT (BBL) | Cataline SENECHAL (IEB)

3 vertegenwoordigers van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking

 • Effectieven: Nicolas VANNUFFEL (CNCD-11.11.11) | Naima CHARKAOUI (11.11.11) | Thierry KESTELOOT (Oxfam Solidarité)
 • Plaatsvervangers: Alba SARAY PEREZ TERAN (Oxfam Solidarité) | Veronique RIGOT (CNCD) | Kiki BERKERS (11.11.11)

6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

 • Effectieven: Hadrien VANOVERBEKE (CGSLB) | Olivier VALENTIN (CGSLB) | François SANA (CSC) | Thomas VAEL (ACV) | Christophe QUINTARD (FGTB) | Caroline VERDOOT (ABVV)
 • Plaatsvervangers: Marie-Hélène SKA (CSC) | x (ACV) | Maresa LE ROUX (ACLVB) | Lars VANDE KEYBUS (ABVV) | Maarten BOGHAERT (ACLVB) | Giuseppina DESIMONE (FGTB)

6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

 • Effectieven: Ineke DE BISSCHOP (VBO) | Ann NACHTERGAELE  (UCM/ FEVIA) | Françoise VAN TIGGELEN (FEB/ DETIC) | Tom VAN DEN BERGHE (FEB/ FEBELFIN) | Piet VANDEN ABEELE (UNIZO) | Diane SCHOONHOVEN (Boerenbond)
 • Plaatsvervangers: Patrick VAN DEN BOSSCHE (AGORIA) | Silvia DOGA (UCM) | Saskia WALRAEDT (Essenscia) | Aurélie NOIRET (FWA) | Monica DE JONGHE (FEB) | Vincent DEBLOCQ (FEBEG)

2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties

 • Effectieven: Anna PAESHUYSE (Vlaamse Jeugdraad) | Jean SERVAIS (Forum des Jeunes)
 • Plaatsvervangers: Sophie VERBRUGGHE (Vlaamse Jeugdraad) | Camille BIOT (Forum des Jeunes)

2 vertegenwoordigers van de sector van het verbruik

 • Effectieven: Bert STEVENS (AB-REOC) | Jean-Philippe DUCART (Test Achats)
 • Plaatsvervangers: Billy-Ray MURAILLE (AB-REOC) | Carine DESCHAMPS (Test Achats)

6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus

 • Prof. Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis, FUSL)
 • Prof. Ilse Loots (Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
 • Prof. Katja Biedenkopf (Katholike Universiteit Leuven, KU Leuven)
 • Prof. Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL)
 • Prof. Brent Bleys (Universiteit Gent, UGent)
 • Prof. Farid Dahdouh-Guebas (Université Libre de Bruxelles, ULB)

8 wetenschappelijke raadgevers

 • Prof. Karen Allacker (KU Leuven)
 • x
 • x
 • x
 • Dr. Brendan Colsaet (UCL)
 • Dr. Jacques de Gerlache (Greenfacts)
 • Dr. Sébastien Lizin (UHasselt)
 • Prof. Patrick Van Damme (UGent)

een vertegenwoordiger van elk van de federale minister of staatssecretaris

 • Nele Roobrouck (eerste minister, Alexander De Croo)
 • Nathan Lallemand (vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne)
 • X (Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval)
 • Cindy Dequesne (vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet)
 • Sven Vaneycken (vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem)
 • Jan Schaerlaekens (vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke)
 • Matti Vandemaele (vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter)
 • Bram Delvaux  (vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee, Vincent Van Quickenborne)
 • X (Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib)
 • Alexandre Carleer (minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris, Karine Lalieux)
 • X (minister van Defensie, Ludivine Dedonder)
 • Yannis Derbali (minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi)
 • X (minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden)
 • Olivier Thery (minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Meryame Kitir)
 • Frederic Roekens (minister van Energie, Tinne Van der Straeten)
 • Baudouin Regout (staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk, Thomas Dermine)
 • Remi Lepape (staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister, Mathieu Michel)
 • Sophie Poidlins (staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit, Sarah Schlitz)
 • Stefan Arts (staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, Nicole de Moor)
 • Tom Blockmans (staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee, Eva De Bleeker)

een vertegenwoordiger voor elk Gewest of elke Gemeenschap

 • Daniel Hilligsmann (Deutschsprachige Gemeinschaft)
 • Myriam Hilgers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Pierre Moureaux (Communauté française)
 • Ine Baetens (Vlaams Gewest)
 • Liesbeth Schruers (Vlaamse Gemeenschap)
 • Michel Amand (Région wallonne)

andere waarnemers

 • Jean-Louis Six (waarnemend lid bureau in naam van HM de Koningin)
 • Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Dieter Vander Beke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Patricia Delbaere (Federaal Planbureau)
 • Fabienne Dideberg  (CESE)
 • Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad)
 • Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB)
 • Pieter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV)
 • x (Brupartners)
 • Charlie Verthé (Brupartners)
 • Frédéric Rouxhet (CESE)

Opmerkingen, vragen of suggesties?