Bevraging over de nood aan wetenschappelijke ondersteuning van het federaal milieubeleid

Leren over fietsdelen - S'informer sur les vélos en libre-service -Learning about bike share | Photo by Jo Szczepanska on Unsplash

Bent u op een of andere manier als wetenschapper betrokken bij het federaal milieubeleid, dan willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze bevraging.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ontving een adviesvraag van minister Zakia Khattabi over de nood aan wetenschappelijke ondersteuning van het federaal milieubeleid en hoe deze ondersteuning het best gegarandeerd kan worden.

In dit kader organiseert de FRDO, onder leiding van professor Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), een bevraging van experts in het werkveld om aanbevelingen te verzamelen die een invloed kunnen hebben op het volgende regeerakkoord of op de algemene beleidsnota van de betrokken minister.

De bevraging bestaat uit 9 open vragen, en is te vinden via deze link. U kunt antwoorden tot 16 mei 2024. We verwerken uw inbreng anoniem in een syntheseverslag.

Voor meer info kunt u terecht bij Chris Schuurmans, via chris.schuurmans@frdo-cfdd.be .

Alvast veel dank voor uw medewerking.

Opmerkingen, vragen of suggesties?