Werk- en projectgroepen

De diverse werkzaamheden van de raad worden telkens in een projectgroep voorbereid.

Adviezen van de raad, activiteiten, studies, … worden binnen de raad steeds in kleinere groepen voorbereid. Elk afzonderlijk initiatief wordt als een project beschouwd.

Voor elk project wordt een projectgroep opgestart. Dat kan op basis van een van de vaste werkgroepen van de raad of via een oproep voor een specifieke projectgroep. In een projectgroep kunnen vertegenwoordigers van de leden en experts samenwerken.

De vaste werkgroepen van de raad zijn:

  • Biodiversiteit en Bossen
  • Energie en Klimaat
  • Financiering van de transitie
  • Innovatieve economische modellen
  • Internationale Betrekkingen
  • Productnormen
  • Strategieën voor duurzame ontwikkeling

Opmerkingen, vragen of suggesties?