9 adviesraden roepen op tot betere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus

Vrouwen vormen hartgebaren - Women forming heart gestures - Des femmes font des gestes du cœur | Photo by Melissa Askew on Unsplash

PERSBERICHT VAN CRB, NAR EN FRDO

 

Terwijl de onderhandelingen voor de vorming van nieuwe regeringen op federaal en regionaal niveau aan de gang zijn, roepen 9 adviesraden op tot een betere structurele samenwerking tussen alle beleidsniveaus.

De adviesraden vertegenwoordigen het maatschappelijk middenveld dat actief is in de gewesten, gemeenschappen en op federaal niveau. Het gaat om: Brupartners (sociaal-economische raad Brussels Gewest), CESE Wallonie (sociaal-economische raad Wallonië), CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling), MinaRaad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen), NAR (Nationale Arbeidsraad), Raad voor het Leefmilieu Brussels Gewest, SERV (sociaal-economische raad Vlaanderen), WSR (sociaal-economische raad Duitstalige Gemeenschap).

Zij doen aan de verschillende beleidsverantwoordelijken een dringende oproep tot een overtuigend betere en elkaar  versterkende samenwerking. Burgers, werknemers, ondernemers en organisaties van ons land hebben belang bij een positieve en efficiënte samenwerking tussen het beleid en de diverse maatschappelijke actoren. Telkens met respect voor de eigen bevoegdheden moet het voor de betrokken regeringen mogelijk zijn veel beter samen te werken dan de voorbije jaren het geval was.

De adviesraden achter deze oproep hebben in de afgelopen jaren elk talrijke voorstellen gedaan voor een betere samenwerking tussen beleidsniveaus en hebben van hun kant ook nauw samengewerkt aan diverse adviezen en  projecten.

Gezien de grote uitdagingen zou een betere samenwerking vanzelfsprekend moeten zijn. Het maatschappelijk middenveld ziet heel wat mogelijkheden en noden. Het gaat dan onder meer over klimaat, energie, mobiliteit, circulaire economie, arbeidsmarkt, industrieel beleid… Maar ook voor een aantal horizontale thematieken is meer samenwerking aangewezen. Het gaat dan onder meer over: geïntegreerde publieke dienstverlening, internationale vertegenwoordiging en betrekkingen, onderzoek, fiscaal en budgettair beleid… De raden hopen echt dat de nieuwe regeringen van ons land zullen ingaan op deze oproep. Zij staan klaar om ook hun rol te spelen en zullen zelf de volgende jaren nauw blijven samenwerken. De raden denken dat de regeringen er alle belang bij hebben om te kunnen beschikken over performante overleg- en adviesorganen die in staat zijn efficiënt te werken  aan draagvlak voor een toekomstgericht beleid.

 

Voor de FRDO, Patrick Dupriez, voorzitter

Opmerkingen, vragen of suggesties?