Bureau

Het bureau is als het ware de raad van bestuur van de FRDO.

Het bureau is verantwoordelijk voor het aansturen van de raad. Het bureau zorgt onder meer voor de voorbereiding en opvolging van de algemene vergaderingen, het coördineren van de advies- en dialoogprocessen, het beheer van de organisatie, het aanwerven van medewerkers, het nemen van praktische beslissingen en het leiding geven aan het secretariaat.

Het bureau komt nagenoeg elke maand bijeen.

Samenstelling van het bureau

  • Voorzitter: Patrick Dupriez
  • Ondervoorzitters: Bart Vannetelbosch | Vanessa Biebel | Arnaud Collignon
  • Werkgeversorganisaties: Ineke De Bisschop (VBO-FEB) | Piet Vanden Abeele (UNIZO)
  • Werknemersorganisaties: François Sana (CSC-ACV) | Sacha Dierckx (FGTB-ABVV)
  • Milieuorganisaties: Benjamin Clarysse (BBL)
  • Ontwikkelingsorganisaties: Naima Charkaoui (11.11.11) | Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11)
  • Wetenschappelijke wereld: Brent Bleys (UGent) | Delphine Misonne (Université Saint-Louis Bruxelles) | Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain)
  • Vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin: Jean-Louis Six
  • Secretariaat: Marc Depoortere (Directeur) | Fabrice Dehoux (Secretaris)

Opmerkingen, vragen of suggesties?