Composition of the council

The composition of the FRDO-CFDD General Assembly reflects broad civil society.

The composition of the Federal Council for Sustainable Development (FRDO-CFDD) is defined in the Act of 5 May 1997 on coordination of federal policy on sustainable development and further elaborated in the Royal Decree of 18 July 2012.

The members of the FRDO-CFDD make up the General Assembly. 24 members have voting rights.

1 honorary president

 • Her Majesty the Queen of the Belgians

1 president

 • François-Xavier de Donnea

3 vice-presidents

 • Arnaud Collignon | Mathieu Verjans | Vanessa Biebel

3 representatives of the NGOs for environmental protection

 • Effectives: Arthur FONSNY (CANOPEA) | Raf PAULY (BRAL) | Benjamin CLARYSSE (BBL)
 • Substitutes: X (WWF) | Tycho VAN HAUWAERT (BBL) | Cataline SENECHAL (IEB)

3 representatives of the NGOs for development cooperation

 • Effectives: Nicolas VANNUFFEL (CNCD-11.11.11) | Naima CHARKAOUI (11.11.11) | Thierry KESTELOOT (Oxfam Solidarité)
 • Substitutes: Alba SARAY PEREZ TERAN (Oxfam Solidarité) | Veronique RIGOT (CNCD) | Kiki BERKERS (11.11.11)

6 representatives of the trade unions

 • Effectives: Hadrien VANOVERBEKE (CGSLB) | Olivier VALENTIN (CGSLB) | François SANA (CSC) | Thomas VAEL (ACV) | Christophe QUINTARD (FGTB) | Caroline VERDOOT (ABVV)
 • Substitutes: Marie-Hélène SKA (CSC) | x (ACV) | Maresa LE ROUX (ACLVB) | Lars VANDE KEYBUS (ABVV) | Maarten BOGHAERT (ACLVB) | Giuseppina DESIMONE (FGTB)

6 representatives of the employers’ organisations

 • Effectives: Ineke DE BISSCHOP (VBO) | Ann NACHTERGAELE  (UCM/ FEVIA) | Françoise VAN TIGGELEN (FEB/ DETIC) | Tom VAN DEN BERGHE (FEB/ FEBELFIN) | Piet VANDEN ABEELE (UNIZO) | Diane SCHOONHOVEN (Boerenbond)
 • Substitutes: Patrick VAN DEN BOSSCHE (AGORIA) | Silvia DOGA (UCM) | Saskia WALRAEDT (Essenscia) | Aurélie NOIRET (FWA) | Monica DE JONGHE (FEB) | Vincent DEBLOCQ (FEBEG)

2 representatives of the youth organisations

 • Effectives: Anna PAESHUYSE (Vlaamse Jeugdraad) | Jean SERVAIS (Forum des Jeunes)
 • Substitutes: Sophie VERBRUGGHE (Vlaamse Jeugdraad) | Camille BIOT (Forum des Jeunes)

2 representatives of consumer organisations

 • Effectives: Bert STEVENS (AB-REOC) | Jean-Philippe DUCART (Test Achats)
 • Substitutes: Billy-Ray MURAILLE (AB-REOC) | Carine DESCHAMPS (Test Achats)

6 representatives of the scientific circles

 • Prof. Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis, FUSL)
 • Prof. Ilse Loots (Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
 • Prof. Katja Biedenkopf (Katholike Universiteit Leuven, KU Leuven)
 • Prof. Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL)
 • Prof. Brent Bleys (Universiteit Gent, UGent)
 • Prof. Farid Dahdouh-Guebas (Université Libre de Bruxelles, ULB)

8 scientific advisors

 • Prof. Karen Allacker (KU Leuven)
 • x
 • x
 • x
 • Dr. Brendan Colsaet (UCL)
 • Dr. Jacques de Gerlache (Greenfacts)
 • Dr. Sébastien Lizin (UHasselt)
 • Prof. Patrick Van Damme (UGent)

a representative for each of the federal ministers and secretaries of state

 • Nele Roobrouck (eerste minister, Alexander De Croo)
 • Nathan Lallemand (vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne)
 • X (Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval)
 • Cindy Dequesne (vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet)
 • Sven Vaneycken (vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem)
 • Jan Schaerlaekens (vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke)
 • Matti Vandemaele (vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter)
 • Bram Delvaux  (vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee, Vincent Van Quickenborne)
 • X (Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib)
 • Alexandre Carleer (minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris, Karine Lalieux)
 • X (minister van Defensie, Ludivine Dedonder)
 • Yannis Derbali (minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi)
 • X (minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden)
 • Olivier Thery (minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Meryame Kitir)
 • Frederic Roekens (minister van Energie, Tinne Van der Straeten)
 • Baudouin Regout (staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk, Thomas Dermine)
 • Remi Lepape (staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister, Mathieu Michel)
 • Sophie Poidlins (staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit, Sarah Schlitz)
 • Stefan Arts (staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, Nicole de Moor)
 • Tom Blockmans (staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee, Eva De Bleeker)

a representative for every Region or Community

 • Daniel Hilligsmann (Deutschsprachige Gemeinschaft)
 • Myriam Hilgers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Pierre Moureaux (Communauté française)
 • Ine Baetens (Vlaams Gewest)
 • Liesbeth Schruers (Vlaamse Gemeenschap)
 • Michel Amand (Région wallonne)

other observers

 • Jean-Louis Six (waarnemend lid bureau in naam van HM de Koningin)
 • Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Dieter Vander Beke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Patricia Delbaere (Federaal Planbureau)
 • Fabienne Dideberg  (CESE)
 • Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad)
 • Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB)
 • Pieter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV)
 • x (Brupartners)
 • Charlie Verthé (Brupartners)
 • Frédéric Rouxhet (CESE)

Comments, questions or suggestions?