01 | Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken

  • 27 januari 2010
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?