01 | Advies over de steun van het departement ontwikkelingssamenwerking aan het internationaal landbouwonderzoek in het kader van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

  • 8 oktober 1997
  • gevraagd door staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Réginald Moreels

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?