01 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

  • 15 februari 2000
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?