01 | Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet 2024-2034 van Elia en zijn strategische milieubeoordeling

  • Op vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten, minister van energie, in een brief van 21/11/2022
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep « Energie en Klimaat »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 20 januari 2023 (zie bijlage 1)
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?