01 | Kwaliteitsvereisten van benzine en diesel bestemd voor export

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 01/12/2023
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Samen met de CRB en de BRC Verbruik
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 16 februari 2024

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?