02 | Advies over de herziening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP)

  • In het kader van een vraag van de voorzitsters van ENOVER (Energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten- en de NKC (Nationale Klimaatcommissie) in een brief van 22 december 2023
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 27 februari 2024

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?