02 | Advies over de strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

  • 25 februari 2011
  • gevraagd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Charles Michel

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?