02 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  • 10 juni 2008
  • gevraagd door de minister van leefmilieu, de heer Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?