02 | Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

  • 4 april 2000
  • gevraagd door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?