02 | Advies over “Kleur bekennen”. Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelings-samenwerking van Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Réginald Moreels

  • 8 oktober 1997
  • gevraagd door de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Raymond Langendries

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?