02 | Advies producten voor eenmalig gebruik

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 28/11/2022
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Samen met de CRB en de BRC Verbruik
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 6 februari 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?