03 | Advies over de herziening van de grondwet inzake duurzame ontwikkeling en het voorzorgsbeginsel

  • 24 februari 2006
  • gevraagd door de Commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, in brieven van mevrouw Anne-Marie Lizin van 22 november 2005 en 9 februari 2006

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?