03 | Advies over de herziening van het Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep NEKP
  • Samen met Brupartners, CESE Wallonie, CRB, MinaRaad, RLBHG, SERV
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 03/02/2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?