04 | Advies betreffende het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 5 oktober 1998 tot beperking an het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

  • 20 april 1999
  • gevraagd door staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?