04 | Advies exportverbod van bepaalde gevaarlijke stoffen naar landen buiten de EU

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 26/01/2023
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Samen met de CRB en de BRC Verbruik
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 27 maart 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?