04 | Advies over de herziening van de grondwet inzake het recht op water

  •  24 februari 2006
  • gevraagd door de Commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, in een brief van mevrouw Anne-Marie Lizin van 12 januari 2006

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?