04 | Advies over de herziening van het Federaal Energie Klimaat Plan 2030 (FEKP)

  • Op vraag van de ministers Khattabi en Van der Straeten in een brief van 22 december 2023
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 18/03/2024 (zie bijlage 1)
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?