04 | Advies over een voorontwerp van KB betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

  • 6 februari 2001
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?