04 | Advies over het Voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008

  • 12 mei 2004
  • gevraagd door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO)

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?