05 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende de erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken

  • 8 juli 2005
  • gevraagd door de minister van sociale zaken en volksgezondheid Rudy Demotte

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?