05 | Advies over het ontwerp van de Voluntary National Review 2023

  • Op vraag van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, in een brief van 13/02/2023
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep VNR 2023
  • Samen met de Minaraad, SERV, CESE Wallonië, Brupartners en de Wirtschafts- und Sozialrat
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 13 april 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?