06 | Het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 20/03/2023
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Samen met de CRB en de BRC Verbruik
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 9 juni 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?