07 | Advies betreffende een ontwerpstudie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en het bijhorende milieueffectenrapport

  • Op vraag van Staatssecretaris voor Leefmilieu, energie, mobiliteit en voor Staatshervorming, Melchior Wathelet
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 juni 2014

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?