07 | Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van

  • 19 april 2011
  • gevraagd door de minister van volksgezondheid, mevrouw Onkelinx

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?