07 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van een ontwerp-KB tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (blauwe kleurstof)

  • 17 juni 2003
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Jef Tavernier

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?