07 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 24 mei 1982 houdende regelmentering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

  • 30 juni 1999
  • gevraagd door de staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?