07 | Advies over een ontwerp van KB betreffende de benamingen en de kenmerken van biobrandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

  • 9 juni 2004
  • gevraagd door de minister van leefmilieu, consumentenzaken en duurzame ontwikkeling Freya Van den Bossche

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?