07 | Advies over het nationaal pact voor strategische investeringen en de financiering van de transitie naar een koolstofvrije economie

  • Op eigen initiatief van de FRDO
  • Voorbereid door de werkgroep “Financiering van de transitie”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 30 mei 2018

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?