07 | De benaming en kenmerken van gasolie bestemd voor verwarming, van gasolie-diesel en van benzines

  • Op vraag van Tinne Van der Straeten, minister van energie, in een brief van 13/02/2024
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Samen met de CRB en de BRC Verbruik
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 21 mei 2024

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?