07 | Rechtvaardige transitie: kaderadvies

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 31/05/2023
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep rechtvaardige transitie
  • Samen met de SERV en de MinaRaad
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 10 oktober 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?