08 | Advies omtrent het evaluatierapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

  • 27 maart 2009
  • gevraagd door de minister van KMO’s, Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid, Mevrouw Sabine Laruelle

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?