08 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende productnormen voor verpakkingen

  • 23 mei 2006
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?