08 | Advies over het ontwerp-KB houdende verbod van het op de markt brengen van bepaalde producten die kortketenige gechloreerde paraffines bevatten

  • 19 oktober 1999
  • gevraagd door de staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?