08 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de leidingen te worden afgevoerd

  • Op vraag van de toenmalige Staatssecretaris voor Leefmilieu, Melchior Wathelet
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 17 oktober 2014

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?