08 | Advies over het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

  • Op vraag van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Biodiversiteit en Bossen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure (20/9/2018)

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?