08 | Derde advies inzake een strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012: Belgisch luik in het Europese kader

  • 25 november 2005
  • gevraagd door de minister voor consumptie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Freya Van de Bossche en overgemaakt aan haar opvolger, minister voor leefmilieu Bruno Tobback

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?