09 | Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen

  • 27 mei 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?