09 | Advies “De ontwerpen van beheerscontracten en van meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel”

  • Op vraag van Georges Gilkinet, minister van mobiliteit, in een brief van 16/06/2022
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 12/07/2022
  • Met de CRB en de NAR

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?