09 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  • 23 mei 2006
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?