09 | Advies over het ontwerp-KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen

  • 2 oktober 2013
  • gevraagd door staatssecretaris voor leefmilieu, energie, mobiliteit en institutionele hervormingen Melchior Wathelet

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?