08 | Advies over het ontwerp koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten

  • 29 april 2011
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?