09 | Advies over het ontwerp van afvalplan van NIRAS en over haar strategisch milieueffectenrapport

  • 24 september 2010
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?